記事一覧

Janssen Chăm sóc da

Da nhạy cảm thường thay đổi. Nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến thời gian phản ứng của da và được lặp lại. Cường độ phản ứng khác nhau có thể xảy ra nhanh trong giây lát hoặc chậm hơn.Lớp sừng - hàng rào bảo vệ thiết thực của da - cung cấp khả năng bảo vệ quan trọng chống lại các chất gây kích thích bên ngoài. Nó cung cấp chất đề kháng đáng kể để chống lại sự xâm nhập của các thành ...

Đọc tiếp